MVO @ Tractebel

Een beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om waar ook ter wereld verantwoorde projecten af te leveren

Tractebel levert wereldwijd diensten en advies voor infrastructuur-, energie- en waterprojecten. We willen daarbij kansen grijpen om door het leveren van verantwoorde en duurzame diensten bij te dragen aan een wereld in verandering.

Ons engagement

  • Een verantwoorde besluitvorming houdt rekening met het evenwicht tussen mens, planeet en welvaart.
  • Onze activiteiten kunnen gevolgen hebben voor de samenleving in haar geheel.
  • Ons MVO-beleid wordt uitgewerkt in een continue en open dialoog met al onze partners. 

Dialoog met stakeholders en materialiteitsmatrix

Wij zijn ervan overtuigd dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen cruciaal is voor de manier waarop we onze onderneming leiden. Elke stakeholder wordt betrokken bij de verbetering van het MVO-beleid. Tractebel levert inspanningen om de strenge normen op het vlak van milieu, diversiteit, mensenrechten, ethiek & compliance en gezondheid & veiligheid nauwgezet na te leven. Alleen zo kunnen we garanderen dat we bij al onze activiteiten op een verantwoorde manier handelen. Tegelijk zetten we alles in het werk om ecologische en maatschappelijke uitdagingen om te buigen in kansen voor een positieve ontwikkeling. 

Tractebel gaat regelmatig na welke thema’s belangrijk zijn en integreert de bijdragen van de stakeholders. Vervolgens wordt onze aanpak samengevat in een materialiteitsmatrix. Op basis van de belangrijkste resultaten werken we een actieplan uit.

Diversiteitslabel in België

Tractebel is ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt tot de prestaties in het bedrijf. Wij werken voortdurend aan de verbetering van ons diversiteitsbeleid en zijn er trots op dat wij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het diversiteitslabel hebben gekregen.

Onderwijs voor iedereen

Tractebel en SOS Kinderdorpen hebben de handen in elkaar geslagen om 48 minderbedeelde kinderen in India gedurende een jaar onderwijs te bieden.

Met dit initiatief willen we financiële steun leveren voor schoolgeld, vervoer, begeleiding en middelen voor buitenschoolse activiteiten, maar ook voor boeken en schoolmateriaal voor kinderen in SOS-dorpen. 

Energy Assistance

Tractebel steunt verschillende Energy Assistance-projecten. Energy Assistance is een organisatie die gemeenschappen over de hele wereld helpt met aangepaste oplossingen voor duurzame elektriciteit en water.

Bovendien zijn enkele van onze collega’s uit verschillende landen als vrijwilliger actief binnen de organisatie. 

On Wheels

Steden moeten aangenaam zijn voor iedereen, ook voor mensen in een rolstoel. Tractebel meent daarom dat we steden toegankelijker moeten maken. We steunen de ontwikkeling van een slimme app: On Wheels. Die geeft relevante en actuele informatie over de toegankelijkheid van de infrastructuur, gebouwen en diensten in steden voor mensen in een rolstoel.

Een groep vrijwilligers ontwikkelde de app met de medewerking van een van onze collega’s. Iedereen kan helpen om informatie aan te vullen zodat de gegevens altijd up-to-date zijn.