Energy Water Nuclear Urban Advisory & Advanced Analytics Research & Innovative Solutions

Energy

Oplossingen voor gas & elektriciteit die vandaag al rekening houden met de energiebehoeften van morgen
Conventionele energieopwekking
Hernieuwbare energie
Transmissie & Distributie
Gas & LNG

Tractebel is met ruim 150 jaar ervaring een uiterst betrouwbare partner voor engineeringoplossingen en technische innovaties op topniveau. Wij maken van elk elektriciteits- en gasproject een succes, waar ook ter wereld.

Kernfeiten

Engineeringoplossingen voor meer dan:

 • 30.000 km hoogspanningstransmissielijnen
 • 400 onderstations
 • 530 thermische energiecentrales
 • 25 LNG-terminals
 • 60.000 km gasleidingen

Tijdens elke fase in de levenscyclus van een project kan je een beroep doen op onze consultancy- en engineeringdiensten, van de conceptuele fase en eerste studies, de bouw en inbedrijfstelling van de installaties tot de operationele ondersteuning en latere renovatie.

We leveren niet alleen traditionele engineeringoplossingen voor eigenaars en financiers, maar ook conceptuele ontwerpstudies, Front End Engineering Design (FEED), gedetailleerde ontwerpen voor leveranciers en aannemers in het kader van een EPC en andere contractuele formules die door het bedrijf worden ontwikkeld. Het omzetten van een 5D-model naar 7D BIM maakt integraal deel uit van onze engineeringdiensten.

Onze expertise

Wie elektriciteits- en gasprojecten of grootschalige transport- en distributienetten wil ontwerpen, plannen, ontwikkelen en begeleiden, heeft uitstekende multidisciplinaire en technische vaardigheden nodig. Bij Tractebel werken we aan efficiënte en hybride oplossingen waar onze klanten naar vragen.

HENDRICKX_Isabelle

Isabelle Hendrickx
Head of Energy

Gerelateerde projecten

Onze engineering- en consultancydiensten bieden een hoge toegevoegde waarde tijdens de ontwikkeling en uitvoering van om het even welk project voor thermische energie. Onze multidisciplinaire teams zorgen ervoor dat elke fase van je project vlot verloopt.

Onze competenties

 • Stoom- en gasturbines (WKK) en STEG-centrales
 • Stoomkrachtcentrales
 • Elektriciteitscentrales met verbrandingsmotoren
 • Afvalenergiecentrales
 • Industriële elektriciteitscentrales
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Geïntegreerde hydro- en elektriciteitscentrales

Conventionele energieopwekking Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Windenergie
 • Zonne-energie (PV)
 • Getijden- en golfenergie
 • Geothermische energie
 • Biomassa
 • Opkomende technologieën

Hernieuwbare energie Gerelateerde projecten

Tractebel is marktleider op het gebied van transmissie- & distributiesystemen. Op basis van onze internationale, onafhankelijke en multidisciplinaire expertise bedenken we een grid-oplossing die rendabel is tijdens elke fase van de exploitatie en ontwikkeling van je infrastructuurproject. Je kan bij ons terecht voor alle aspecten van je energiesysteem.

Onze competenties

 • Hoogspanningstransmissie
 • Transmissie- en disitributienetwerken: regionaal, stedelijk of ruraal
 • Hoog- en middenspanning onderstations
 • Onderzeekabels, bovengrondse en ondergrondse verbindingen
 • Smart Grids en geavanceerde meetsystemen
 • Netwerkplanning en -berekening
 • Energieopslag met batterijen
 • EPC-contracten voor onshore/offshore

Transmissie & Distributie Gerelateerde projecten

Van gasbronnen en gasdistributienetwerken tot en met de waakvlam: onze specialisten beheersen elke fase van de gasketen. Ontwikkelaars en exploitanten van gas- en LNG-installaties weten ons te vinden om de beste oplossing te vinden voor hun project, hun activa te optimaliseren en hun gasnetten of nieuwe diensten voor LNG-terminals te ontwikkelen. We hebben ook een heleboel ervaring met virtuele pijpleidingen, kleinschalige LNG-projecten en FEED’s.

Onze competenties

 • Ondergrondse gasopslag
 • Gasdistributie & CNG
 • Gasleidingen, gascompressiestations
 • Gaszuiveringsinstallaties
 • Biogas, biomethaan, waterstof
 • LNG-Hervergassingsterminals (onshore/offshore)
 • LNG-Satellietinstallaties
 • Kleinschalige LNG-installaties

Gas & LNG Gerelateerde projecten