Een duurzame toekomst

Dat is waar we voor staan in alles wat we doen!

Tractebel wil meehelpen aan een positieve verandering door een ecologische transitie. Steunend op een algemene visie helpt Tractebel de klimaatverandering te matigen en een bijdrage te leveren aan een beter leefmilieu door duurzame oplossingen te ontwikkelen en de overgang aan te moedigen naar een koolstofneutrale samenleving, groene steden en een beter waterbeheer.

duurzaam ontwerpen

  • Bij Tractebel willen we niet alleen onze eigen voetafdruk verkleinen, maar ook bijdragen aan een schoner milieu. 
  • We leveren inspanningen om de negatieve gevolgen van onze activiteiten en ontwikkelingsprojecten voor mens en milieu weg te werken. 
  • We zijn ervan doordrongen dat het milieu een belangrijke rol speelt in de oplossingen die we aanreiken. 
  • Ons beheersysteem garandeert bovendien dat de strengste milieunormen worden nageleefd. 

photography – David Plas

Onze vier belangrijkste engagementen

1. Anticiperen, zodat we de eventuele schadelijke gevolgen van onze activiteiten op de mens en de natuur kunnen elimineren, waar ook ter wereld.

2. Ervoor zorgen dat onze klanten kunnen rekenen op milieuvriendelijke, innovatieve ontwerpen.
 
3. Alle onze mensen en partners bewust maken van de milieu-uitdagingen waar we voor staan.

4. Altijd en overal de arbeids- en milieuwetgeving respecteren.

Ons beleid

Tractebel streeft naar een duurzame toekomst door vooruit te denken en eventuele schadelijke gevolgen van onze activiteiten en projecten op het milieu te beperken of helemaal te voorkomen. We leveren inspanningen om onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen en om onze medewerkers en partners bewust te maken van de ecologische uitdagingen waarmee wij als bedrijf te maken krijgen. Onze operationele ontwerpprocessen en -methodes gelden daarom ook als toonbeeld van duurzaamheid. Enkele van onze beheersystemen die voor een duurzaam milieu moeten zorgen, werden erkend met meerdere milieucertificeringen zoals ISO 14001 en het eco-dynamisch label.

We moedigen al onze partners aan om zich mee in te zetten voor de engagementen uit ons milieubeleid. 

We werken mee aan een duurzame wereld

Samen met onze klanten creëren we een toegevoegde waarde door duurzaamheid te integreren in alle projectfasen, van het eerste concept tot de uiteindelijke uitvoering. We werken mee aan een beter milieu via onze specifieke milieu-expertise en met onze energie-, water- en infrastructuurprojecten. 

Bekijk onze specifieke milieudiensten