Ethiek & Compliance @ Tractebel

Een sterk engagement van de hele groep

Onze belangrijkste overtuiging bij Tractebel? Zonder ethiek heeft ons bedrijf geen toekomst. We zetten alles in het werk om een betrouwbare partner te zijn die zijn verantwoordelijkheid durft op te nemen. Elke medewerker bij Tractebel krijgt een opleiding over ethisch verantwoord gedrag zoals beschreven in ons Ethisch Handvest en onze Praktische Gids voor Ethiek en Beleid.

een integere bedrijfscultuur

 • Altijd met respect voor de ethische regels.
 • Het management geeft het goede voorbeeld.
 • Nultolerantie.

“Ethiek is een absolute prioriteit voor mij, voor Tractebel en voor de hele Groep: zonder ethiek kan er geen sprake zijn van een duurzame onderneming.” 

Olivier BIANCARELLI
Chief Executive Officer

photography – David Plas

Onze vier engagementen

Tractebel baseert zijn beleid inzake ethiek en compliance op vier eenvoudige en concrete principes:

 1. Handelen in overeenstemming met wetten en regelgeving
  Onze werknemers moeten niet alleen onder alle omstandigheden de internationale, nationale en lokale wetgeving respecteren, maar ook de professionele gedragscodes die op hun activiteiten van toepassing zijn. 

 2. Een integere bedrijfscultuur
  Integriteit draait rond het vermijden van conflicten tussen persoonlijke belangen en het bedrijfsbelang. Dit ligt aan de basis van onze absolute overtuiging dat we bepaalde waarden absoluut moeten respecteren. Zo wordt een klimaat van vertrouwen gecreëerd dat werkt als een schild tegen corrupte praktijken. 

 3. Altijd eerlijk en rechtvaardig handelen Medewerkers nemen hun taken en afspraken heel ernstig. Wanneer ze intern of extern communiceren, doen ze dat te goeder trouw en in een constructieve geest om relevante, nauwkeurige en volledige informatie te verschaffen. 

 4. Met respect voor de ander 
  Dit principe verwijst in de eerste plaats naar respect voor de rechten van individuen, voor hun waardigheid en hun verschillen, maar ook naar respect voor andere culturen. Dat geldt ook voor het materiële en immateriële bezit van anderen. 



Ons Handvest en onze richtlijnen

Waar of wanneer we ook aan de slag zijn, bij Tractebel stellen we alles in het werk om ons te gedragen volgens de geldende regelgeving en de regels en richtlijnen uit ons Ethisch Handvest en onze Praktische Gids voor Ethiek en Beleid. Het Ethisch Handvest bepaalt de ethische principes van de ENGIE Groep en ons waardensysteem. De Praktische Gids voor Ethiek beschrijft de manier waarop ethische normen in onze dagelijkse werkomgeving moeten worden toegepast.

Raadpleeg het Ethisch Handvest van de Groep
Raadpleeg de Praktische Gids voor Ethiek


Bekijk het Beleid Geschenken & Gastvrijheid van de Groep en 2017 "Registration Document" (Vigilance Plan)


Een ethisch probleem vastgesteld? Aarzel niet om het te melden

Op elk moment zullen de identiteit van de persoon die een incident meldt en van de personen die worden verdacht van wangedrag met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld. 


Neem voor het melden van een incident rechtstreeks contact met ons op. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld door de Chief Legal, Ethics & Compliance Officer. 

Stuur een e-mail naar ethics@tractebel.engie.com