Ethiek & Compliance @ Tractebel

Een sterk engagement van de hele groep

Onze belangrijkste overtuiging bij Tractebel? Zonder ethiek heeft ons bedrijf geen toekomst. We zetten alles in het werk om een betrouwbare partner te zijn die zijn verantwoordelijkheid durft op te nemen. Elke medewerker bij Tractebel krijgt een opleiding over ethisch verantwoord gedrag zoals beschreven in ons Ethisch Handvest en onze Praktische Gids voor Ethiek en Beleid.

een integere bedrijfscultuur

 • Altijd met respect voor de ethische regels.
 • Het management geeft het goede voorbeeld.
 • Nultolerantie.

“Onze ethische principes zijn de basis van ons bedrijf en een van de belangrijkste drivers voor onze toekomstige groei. Alle Tractebel-personeelsleden moeten zich ertoe verbinden deze ethische principes volledig te respecteren en op voorbeeldige wijze te promoten. De ethische regels naleven is een grondregel die zou moeten worden geïntegreerd in al onze bedrijfsactiviteiten. We zijn allemaal verantwoordelijk, op alle niveaus en we zullen, zoals eerder reeds duidelijk vermeld, een nultolerantiebeleid hanteren tegenover elke inbreuk. Ethisch ondernemen is de allereerste voorwaarde.”

Philippe Van Troeye
Chief Executive Officer

photography – David Plas

Onze vier engagementen

Tractebel baseert zijn beleid inzake ethiek en compliance op vier eenvoudige en concrete principes:

 1. Handelen in overeenstemming met wetten en regelgeving
  Onze werknemers moeten niet alleen onder alle omstandigheden de internationale, nationale en lokale wetgeving respecteren, maar ook de professionele gedragscodes die op hun activiteiten van toepassing zijn. 

 2. Een integere bedrijfscultuur
  Integriteit draait rond het vermijden van conflicten tussen persoonlijke belangen en het bedrijfsbelang. Dit ligt aan de basis van onze absolute overtuiging dat we bepaalde waarden absoluut moeten respecteren. Zo wordt een klimaat van vertrouwen gecreëerd dat werkt als een schild tegen corrupte praktijken. 

 3. Altijd eerlijk en rechtvaardig handelen Medewerkers nemen hun taken en afspraken heel ernstig. Wanneer ze intern of extern communiceren, doen ze dat te goeder trouw en in een constructieve geest om relevante, nauwkeurige en volledige informatie te verschaffen. 

 4. Met respect voor de ander 
  Dit principe verwijst in de eerste plaats naar respect voor de rechten van individuen, voor hun waardigheid en hun verschillen, maar ook naar respect voor andere culturen. Dat geldt ook voor het materiële en immateriële bezit van anderen. 

Ons Handvest en onze richtlijnen

Waar of wanneer we ook aan de slag zijn, bij Tractebel stellen we alles in het werk om ons te gedragen volgens de geldende regelgeving en de regels en richtlijnen uit ons Ethisch Handvest en onze Praktische Gids voor Ethiek en Beleid. Het Ethisch Handvest bepaalt de ethische principes van de ENGIE Groep en ons waardensysteem. De Praktische Gids voor Ethiek beschrijft de manier waarop ethische normen in onze dagelijkse werkomgeving moeten worden toegepast. 

Architectuur van ethiek en Compliance Referentie (alleen beschikbaar in het Engels)

Tractebel ethiek en compliancebeleid

Verklaring inzake de UK-wet op de moderne slavernij (alleen beschikbaar in het Engels)

Raadpleeg het Ethisch Handvest van de Groep

Raadpleeg de Praktische Gids voor Ethiek (alleen beschikbaar in het Engels)

Beleidsprincipes voor bedrijfsconsultancy (alleen beschikbaar in het Engels)

Verwijzing naar mensenrechten (alleen beschikbaar in het Engels)

Gedragscodes :

Bekijk het Beleid Geschenken & Gastvrijheid van de Groep en
(Vigilance Plan) "Registration Document" (alleen beschikbaar in het Engels)ISO 37001-certificering toegekend aan Tractebel

Tractebel is gecertificeerd volgens de ISO 37001:2016-norm door Speeki Europe, een certificatie-instelling geaccrediteerd door ANSI-ASQ National American Board (ANAB). Deze norm specificeert de vereisten en biedt richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden, beoordelen en verbeteren van een managementsysteem voor de bestrijding van omkoping.

Van bijzonder belang is dat het gecertificeerde systeem door Tractebel overal ter wereld wordt toegepast. De voordelen van een dergelijke certificering zijn onder meer het vergroten van de zichtbaarheid van onze anticorruptieverbintenissen, het verhogen van de kwaliteit en voortdurende verbetering van ons anticorruptieprogramma en het verminderen van onze blootstelling aan juridische en financiële risico's. 

"Deze certificering, gecombineerd met de ENGIE S.A. Groep-certificering, toont ons krachtig engagement aan de uitmuntendheid van ons Ethics & Compliance-programma" aldus Sabien Vermeulen, Chief Legal, Ethics & Compliance Officer van Tractebel.

Klik hier om het certificaat te raadplegen.

De geldigheid van ons certificaat kan bevestigd worden door de auditeur via dit contactformulier.

Whistleblowing System

As part of the Group's constant drive to deepen its commitment to ethics and to provide easy-to-use tools for anyone to report inappropriate situations or those that are not in line with our principles or current laws and regulations, Tractebel (ENGIE) has put in place a whistleblowing System that is open to all employees and stakeholders (suppliers, sub-contractors, unions, NGOs, etc.)

This System supplements existing channels and strengthens the Group's Ethics and Compliance efforts. It is open to anyone and is easy to use, confidential, and anonymous if need.

The whistleblower reports an incident, anonymously or not. The whistleblower can alert in French, English, Spanish, or Portuguese. Messages written in other languages will be translated.

 • By mail to the Tractebel BU Chief Ethics & Compliance Officer who will handle your alert in a confidential way - ethics@tractebel.engie.com
 • By mail at the external service provider who receives the alerts at ENGIE level - ethics@engie.com
 • By a Toll-free number: + 800 2348 2348 (see the concerned countries on the ENGIE website)
 • Either by the Call-charge number: + 33 1 45 51 03 67

You will find more information on ENGIE website.