Ethiek & Compliance @ Tractebel

Een sterk engagement van de hele groep

Onze belangrijkste overtuiging bij Tractebel? Zonder ethiek heeft ons bedrijf geen toekomst. We zetten alles in het werk om een betrouwbare partner te zijn die zijn verantwoordelijkheid durft op te nemen. Elke medewerker bij Tractebel krijgt een opleiding over ethisch verantwoord gedrag zoals beschreven in ons Ethisch Handvest en onze Praktische Gids voor Ethiek en Beleid.

een integere bedrijfscultuur

 • Altijd met respect voor de ethische regels.
 • Het management geeft het goede voorbeeld.
 • Nultolerantie.

“Ethiek is een absolute prioriteit voor mij, voor Tractebel en voor de hele Groep: zonder ethiek kan er geen sprake zijn van een duurzame onderneming.” 

Olivier BIANCARELLI
Chief Executive Officer

photography – David Plas

Onze vier engagementen

Tractebel baseert zijn beleid inzake ethiek en compliance op vier eenvoudige en concrete principes:

 1. Handelen in overeenstemming met wetten en regelgeving
  Onze werknemers moeten niet alleen onder alle omstandigheden de internationale, nationale en lokale wetgeving respecteren, maar ook de professionele gedragscodes die op hun activiteiten van toepassing zijn. 

 2. Een integere bedrijfscultuur
  Integriteit draait rond het vermijden van conflicten tussen persoonlijke belangen en het bedrijfsbelang. Dit ligt aan de basis van onze absolute overtuiging dat we bepaalde waarden absoluut moeten respecteren. Zo wordt een klimaat van vertrouwen gecreëerd dat werkt als een schild tegen corrupte praktijken. 

 3. Altijd eerlijk en rechtvaardig handelen Medewerkers nemen hun taken en afspraken heel ernstig. Wanneer ze intern of extern communiceren, doen ze dat te goeder trouw en in een constructieve geest om relevante, nauwkeurige en volledige informatie te verschaffen. 

 4. Met respect voor de ander 
  Dit principe verwijst in de eerste plaats naar respect voor de rechten van individuen, voor hun waardigheid en hun verschillen, maar ook naar respect voor andere culturen. Dat geldt ook voor het materiële en immateriële bezit van anderen. 

Ons Handvest en onze richtlijnen

Waar of wanneer we ook aan de slag zijn, bij Tractebel stellen we alles in het werk om ons te gedragen volgens de geldende regelgeving en de regels en richtlijnen uit ons Ethisch Handvest en onze Praktische Gids voor Ethiek en Beleid. Het Ethisch Handvest bepaalt de ethische principes van de ENGIE Groep en ons waardensysteem. De Praktische Gids voor Ethiek beschrijft de manier waarop ethische normen in onze dagelijkse werkomgeving moeten worden toegepast. 

Architectuur van ethiek en Compliance Referentie (alleen beschikbaar in het Engels)

Raadpleeg het Ethisch Handvest van de Groep (alleen beschikbaar in het Engels)

Raadpleeg de Praktische Gids voor Ethiek (alleen beschikbaar in het Engels)

Beleidsprincipes voor bedrijfsconsultancy (alleen beschikbaar in het Engels)

Verwijzing naar mensenrechten (alleen beschikbaar in het Engels)

Gedragscodes :

Bekijk het Beleid Geschenken & Gastvrijheid van de Groep en
2018 (Vigilance Plan) "Registration Document" (alleen beschikbaar in het Engels)Tractebel krijgt een ISO 37001-certificering

    Tractebel is gecertificeerd onder de ISO 37001:2016 regel.Deze internationale regel legt de vereisten vast en vormt een leidraad voor het opzetten, implementeren, onderhouden, herzien en verbeteren van een managementsysteem voor de bestrijding van omkoping. 

    Van bijzonder belang is dat de certificering betrekking heeft op Tractebel in zijn geheel, over de hele wereld. De voordelen van een dergelijke certificering zijn onder meer het vergroten van de zichtbaarheid van onze anticorruptieverbintenissen, het verhogen van de kwaliteit en de voortdurende verbetering van ons anticorruptieprogramma en het verlagen van onze blootstelling aan juridische en financiële risico's. 

   "Deze certificering, gecombineerd met de ENGIE-groepscertificering, toont onze sterke betrokkenheid bij ons uitmuntend programma voor ethiek en naleving," aldus Sabien Vermeulen, Chief Legal, Ethics & Compliance Officer van Tractebel. Het certificaat en de volledige documentatie kunnen worden geraadpleegd op de website van de auditor

Een ethisch probleem vastgesteld? Aarzel niet om het te melden

Op elk moment zullen de identiteit van de persoon die een incident meldt en van de personen die worden verdacht van wangedrag met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld. 


Neem voor het melden van een incident rechtstreeks contact met ons op. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld door de Chief Legal, Ethics & Compliance Officer. 

Stuur een e-mail naar ethics@tractebel.engie.com