Kwaliteit @ Tractebel

Ons streven naar kwaliteit maakt ons uniek

Tractebel breekt een lans voor kwaliteit! Het zit ingebed in onze bedrijfscultuur. We stellen alles in het werk om elke keer opnieuw het beste resultaat te leveren in alles wat we doen en voor al onze klanten, leveranciers en onderaannemers.

KERNfeiten

  • Tractebel heeft een ISO 9001-certificaat.
  • Tractebel is toonaangevend voor kwaliteit.
  • Ons kwaliteitsbeleid geldt voor al onze diensten, zowel kernactiviteiten als ondersteunende activiteiten. 

Ons kwaliteitsbeleid

We creëren een stabiele en aangename werkomgeving voor onze medewerkers en meten hun prestaties aan de hand van permanente evaluaties. Bovendien stimuleren we hun professionele ontwikkeling met continue bijscholing en coaching. Ons wereldwijde kwaliteitsbeleid en onze aangepaste interne procedures zorgen ervoor dat we onze klanten optimale producten en diensten leveren. 

Lees meer over ons kwaliteitsbeleid

photography – David Plas

Onze vier belangrijkste engagementen

  1. We werken samen met onze klanten door hun behoeften te begrijpen en te zorgen voor een optimaal en professioneel antwoord.

  2. We verlenen diensten van hoge kwaliteit door onze expertise scherp te houden, onze technische vaardigheden en managementcompetenties te ontwikkelen en het talent en de motivatie van al onze medewerkers te benutten.

  3. We streven naar een efficiënte dienstverlening door de noodzakelijke middelen te voorzien en ze te optimaliseren in overeenstemming met onze contractuele verplichtingen.

  4. We zoeken creatieve oplossingen door voortdurend verbetering en innovatie te stimuleren.

Wereldwijde kwaliteit

Als internationale groep brengt Tractebel bedrijven uit verschillende landen samen. Door een geharmoniseerd kwaliteitsbeleid te volgen, zorgen we voor consistentie. De verschillende best practices die in een aantal landen zijn ontwikkeld, stimuleren ons om wereldwijd ons kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.
photography - Parav Sahni
photography – David Plas

Luisteren naar onze klanten

Een open dialoog met de klant is essentieel om de verwachtingen te kunnen inlossen. Gedurende de volledige levenscyclus van een contract heeft de klant de mogelijkheid om onze prestaties te bespreken. Wij bevragen regelmatig onze klanten via een tevredenheidsonderzoek. Iedere kans op verbetering wordt genoteerd en meteen in overweging genomen in ons Continual Improvement-proces.

Leren uit ervaringen

Telkens wanneer we een contract of project afronden evalueren we onze prestaties. Tijdens die Review of Experience benadrukken we wat we geleerd hebben en wat we een volgende keer beter kunnen doen. De verschillende technische teams delen en bespreken de getrokken lessen en benutten de verbeteringen en creatieve oplossingen.
photography – David Plas
photography – David Plas

Innovatief denken

Omdat innovatie en technische uitmuntendheid fundamentele onderdelen zijn van ons kwaliteitsmanagementsysteem motiveren we onze mensen voortdurend om zich professioneel te ontwikkelen. Elk jaar publiceren we technische en wetenschappelijke artikels in verschillende vakbladen. We reiken intern ook prijzen uit aan medewerkers die betrokken zijn bij vernieuwende initiatieven.