Gezondheid & Veiligheid @ Tractebel

Tractebel zet zich continu in voor ieders gezondheid, welzijn en veiligheid. Wij geven om de mensen waarmee we werken. We willen niet dat ze vandaag of in de toekomst geconfronteerd worden met ongelukken. Daarom is ons gezondheids- en veiligheidsbeleid erop gericht om risico’s en potentieel gevaarlijke situaties zo snel mogelijk te herkennen.

KERNFEITEN

  • Tractebel behaalde een ISO 45001 certificaat.

Ons beleid

Ons beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk is ISO 45001 gecertificeerd. Het systeem helpt onze mensen niet alleen om de veiligheidsvoorschriften te volgen, maar moedigt hen ook aan om de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en veiligheid, en die van hun collega’s in eigen handen te nemen.

Lees hier ons gezondheids- en veiligheidsbeleid

Onze drie belangrijkste beloftes

  1. De integriteit van mensen en goederen garanderen. En ervoor zorgen dat alle taken en activiteiten worden uitgevoerd met respect voor de veiligheid, en de fysieke en geestelijke gezondheid van iedereen.  

  2. Van de levenskwaliteit op het werk een prioriteit maken, door de beste werkomstandigheden te creëren en alle maatregelen te nemen die nodig zijn om risico’s in te dijken en nieuwe risicofactoren te voorkomen. 

  3. Onze knowhow integreren in het ontwerp van onze installaties. Zo beperken we de risico's voor de gezondheid en persoonlijke veiligheid en verbeteren we ook de algemene veiligheid binnen onze sector.

Adobe stock

We dragen zorg voor onze mensen, ook op weg naar het werk

Van de dagelijkse rit naar en van het werk tot langeafstandsvluchten en verplaatsingen naar verre bestemmingen. De reis naar het werk kan soms heel wat risico’s inhouden. We hebben een doordacht reisbeleid ingevoerd om al onze medewerkers in alle landen op een professionele manier voor te bereiden en hen te ondersteunen tijdens hun verplaatsingen en opdrachten.

Waar ze zich ook bevinden, het grootste risico voor onze collega’s is en blijft het wegverkeer. Daarom organiseren we regelmatig bewustmakingscampagnes en opleidingen over veilig rijgedrag en de risico’s verbonden met alle vormen van mobiliteit. 


Veiligheid op de werf

Werken op een bouwwerf kan gevaarlijk zijn. Om de risico’s te beperken, volgen al onze werknemers de regels die ENGIE heeft opgesteld en die levens kunnen redden. Die regels werden gebundeld op onze ‘Life Saving Rules’-website, speciaal bedoeld voor ongevallenpreventie (only English version).

Tractebel hecht ook veel belang aan de gezondheid en veiligheid bij de projecten die we uitvoeren voor onze klanten. Van de eerste studies tot het toezicht op de bouwplaats begeleiden en adviseren we onze klanten op regelmatige basis zodat ze hun doelstellingen op het vlak van gezondheid en veiligheid halen. 

Tractebel