Energy Water Nuclear Urban Advisory & Advanced Analytics Research & Innovative Solutions

Water

Geavanceerde engineeringoplossingen voor waterkrachtcentrales wereldwijd
Waterbronnen en klimaatverandering
Hydraulische infrastructuur
Waterkracht
Kusten, havens en maritieme faciliteiten
Watervoorziening en sanitaire
Digitale diensten

Tractebel uw waterbouwkundige & adviserende partner. We beheerden al de planning, het ontwerp en het bouwtoezicht voor meer dan 1.000 waterkrachtinstallaties op alle continenten, daarbij geruggensteund door de uitgebreide internationale expertise van Coyne et Bellier (Frankrijk), Lahmeyer International (Duitsland) en Leme Engenharia (Brazilië). Het gaat zowel om grote als kleine dammen, hydro-elektrische projecten, grootschalige projecten voor irrigatie, watervoorziening, sanitatie en speciale hydraulische constructies.

Kernfeiten
 • Meer dan 700 waterdeskundigen
 • Meer dan 100 jaar ervaring in hydro-elektrische energie
 • Ruim € 170 miljoen omzet
 • Meer dan 600 lopende waterkrachtprojecten in 80 landen
 • Wereldwijd nummer 2 in hydro in de 2016 International ENR Ranking

Onze ontwerp-, advies- en engineeringdiensten bestrijken de volledige levenscyclus van een project, van de conceptuele fase en eerste studies, de bouw en inbedrijfstelling van de installaties tot de operationele ondersteuning en latere renovatie. We bieden niet alleen traditionele engineeringoplossingen aan voor eigenaars, maar ook voor leveranciers en aannemers in het kader van EPC- en BOT-contracten.

Onze expertise

Tractebel heeft ruim 100 jaar ervaring en levert aan zowel overheden als privébedrijven engineeringoplossingen op hoog niveau voor het bouwen en uitbaten van zowel grote als kleine waterkrachtcentrales, de beheersing van waterbronnen, waterwinning en sanitatie.

Vandeneynde_Pierre_TQ5714

Pierre Van den Eynde
Head of Water

Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Weerstand tegen klimaatverandering
 • Duurzame stroomgebiedontwikkeling
 • Hydrologie en overstromingen
 • Rivierhydrauliek
 • Sedimentbeheer
 • Irrigatie
 • Ecologische en sociale advies

Waterbronnen en klimaatverandering Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Waterwegen, sluizen en scheepsliften
 • Dammen
 • Geotechniek en ondergrondse werken
 • Wateroverdracht en gemalen
 • Sociaal en milieuadvies

Hydraulische infrastructuur Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Grote waterkrachtprojecten
 • Micro- en kleine waterkrachtprojecten
 • Gepompte opslaginstallaties
 • Hydro en elektromechanische uitrusting
 • Economisch, financieel en transactioneel
 • Sociaal en milieuadvies

Waterkracht Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Hydrometeorologische gevaren
 • Kusterosie en estuarienoverstromingsbeheer
 • Havens en terminals
 • Baggeradvies
 • Sociaal en milieuadvies

Kusten, havens en maritieme faciliteiten Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties
 • Ontzilting
 • Waterdistributienetwerken
 • Effluent hergebruik
 • Afvalwateropvang en hemelwaterafvoer

Watervoorziening en sanitaire Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Hydro-informatica en numerieke
 • Digitale platforms voor monitoring
 • Industriële cyberbeveiliging

Digitale diensten Gerelateerde projecten