Energy Water Nuclear Urban Advisory & Advanced Analytics Research & Innovative Solutions

Water

Geavanceerde engineeringoplossingen voor waterkrachtcentrales wereldwijd
Hydro-elektrische energie & water
Operationele ondersteuning
Waterbevoorrading & sanitatie

Tractebel is een internationale speler in hydro-elektrische energie. We beheerden al de planning, het ontwerp en het bouwtoezicht voor meer dan 1.000 waterkrachtinstallaties op alle continenten, daarbij geruggensteund door de uitgebreide internationale expertise van Coyne et Bellier (Frankrijk), Lahmeyer International (Duitsland) en Leme Engenharia (Brazilië). Het gaat zowel om grote als kleine dammen, hydro-elektrische projecten, grootschalige projecten voor irrigatie, watervoorziening, sanitatie en speciale hydraulische constructies.

Kernfeiten
 • Meer dan 700 waterdeskundigen
 • Meer dan 100 jaar ervaring in hydro-elektrische energie
 • Ruim € 170 miljoen omzet
 • Meer dan 600 lopende waterkrachtprojecten in 80 landen
 • Wereldwijd nummer 2 in hydro in de 2016 International ENR Ranking

Onze ontwerp-, advies- en engineeringdiensten bestrijken de volledige levenscyclus van een project, van de conceptuele fase en eerste studies, de bouw en inbedrijfstelling van de installaties tot de operationele ondersteuning en latere renovatie. We bieden niet alleen traditionele engineeringoplossingen aan voor eigenaars, maar ook voor leveranciers en aannemers in het kader van EPC- en BOT-contracten.

Onze expertise

Tractebel heeft ruim 100 jaar ervaring en levert aan zowel overheden als privébedrijven engineeringoplossingen op hoog niveau voor het bouwen en uitbaten van zowel grote als kleine waterkrachtcentrales, de beheersing van waterbronnen, waterwinning en sanitatie.

Vandeneynde_Pierre_TQ5714

Pierre Van den Eynde
Head of Water

Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Wastewater collection
 • Kleine en grote waterkrachtcentrales
 • Watertransport
 • Pompaccumulatiecentrales
 • Dammen
 • Irrigatie en duurzame ontwikkeling van stroomgebieden
 • Overstromingsbeheersing en overstromingsrisicobeheer
 • Ecologische en sociale effectbeoordeling en milderende maatregelen
 • Bedrijfsinspecties en acceptatietesten
 • Geotechnische engineering en ondergrondse werken
 • Hydromechanische en elektromechanische uitrusting (HEM)
 • Klimaatverandering

Hydro-elektrische energie & water Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Renoveren en upgraden van hydro-elektrische centrales
 • Duurzaam sedimentbeheer en operationele controle
 • Veiligheidsbeoordeling, monitoring en bewaking van dammen
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Operationele diensten en onderhoud

Operationele ondersteuning Gerelateerde projecten

Onze competenties

 • Watertransport en toevoernetwerken
 • Pompstations, zuiveringsinstallaties en wateropslagfaciliteiten
 • Gemeentelijke en industriële waterzuiveringsinstallaties

Waterbevoorrading & sanitatie Gerelateerde projecten