Oosterweelverbinding, het vervoersinfrastructuurproject van de "eeuw" voor de stad Antwerpen

19 Aug 2021

Tractebel, geselecteerd door Lantis en Equans, wordt de hoofdspeler in het ontwerp van de volledige techniek met betrekking tot het verkeersmanagement en de technische faciliteiten van het Oosterweelverbindingsproject. Het doel van dit infrastructuurproject - die in 2020 van start is gegaan en tot 2027 zal duren - is de verkeerscongestie en de daarmee gepaard gaande veiligheidsproblemen te verminderen en de levenskwaliteit van de hele Antwerpse regio te verbeteren. Deze verantwoordelijkheid omvat alle technische-, verkeers-, en communicatie-installaties, alsook de straatverlichting in de tunnel.

Antwerpen is een zeer belangrijk knooppunt voor goederen- en personenvervoer en staat voor aanzienlijke mobiliteitsuitdagingen. Om de verkeersopstoppingen en de ongevallen in de regio aanzienlijk te verminderen, is de aanleg van de Oosterweelverbinding één van de grote projecten van het Masterplan 2020, dat in de jaren negentig door de Vlaamse regering werd gelanceerd met als doel de bereikbaarheid van de Antwerpse regio te verbeteren. Dit project omvat de aanleg van een rechtstreekse verbinding tussen Linkeroever, de haven van Antwerpen, het Eilandje, Merksem en het Noordersingelgebied om de bereikbaarheid van de stad en de haven te verbeteren. Om een goede en veilige doorgangsroute voor vrachtverkeer te bieden, werd deze verbinding ontworpen voor een lengte van ongeveer 15 km en als ondergrondse infrastructuur om de gevolgen van de bouwwerkzaamheden te beperken.

Het project voor de Oosterweelverbinding omvat talrijke knooppunten tussen bestaande tunnels, de heraanleg van knooppunten op de linkeroever van de regio en de verwijdering van gevaarlijke toegangswegen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van een stedelijke regio op het gebied van milieu, leefbaarheid en ruimtelijke ordening. De Scheldetunnel loopt ondergronds tussen de beschermde natuurgebieden Blokkersdijk en Sint-Annabos en heeft aparte buizen voor fietsers en voetgangers. Deze tunnel zal worden aangesloten op het nieuwe Oosterweelknooppunt op de rechteroever, waardoor een belangrijk knooppunt ontstaat in de bereikbaarheid van de Antwerpse haven en het noordelijk deel van de stad. Andere kanaaltunnels zullen worden ontwikkeld als dubbellaagse cut-and-cover tunnels, bestaande uit 4 buizen, twee aan twee gestapeld.

Als projecteigenaar voor dit ontwerp- en bouwproject heeft Lantis Equans aangesteld om alle technische installaties van het tunnelgedeelte van de Oosterweelverbinding te verzorgen. Op haar beurt heeft Equans Tractebel aangesteld voor de uitvoering van de techniek hierboven beschreven.

Hoewel de op dit project ingezette expertise gebaseerd is op de kernexpertise van Tractebel's Urban team, is dit specifieke project uniek in zijn omvang. Hiervoor moeten bijna 40 voltijdse personeelsleden worden ingezet. Een perfecte coördinatie met alle betrokkenen bij het project is dan ook van essentieel belang voor het welslagen van dit project.

Gerelateerd nieuws

Oosterweelverbinding

Oosterweelwerken breiden uit op Rechteroever

Aannemer voor grootste contract is aan boord.

Lees verder
26 Oct 2021
33120_01OB_04_004_001_01_2021_01_22_14_44_27_LD_transcode

Can floating solar farms withstand the North Sea?

Our Tractebel experts and...

Lees verder
25 Oct 2021
AdobeStock_266140346

Cleaner fueling options for commercial vehicles in India

Liquefied natural gas (LNG) storage and dispensing facilities are being installed in retail gas stations in India that currently only provide diesel and gasoline. Tractebel...

Lees verder
22 Oct 2021
Tamakoshi

Nepal's largest hydropower plant enters into operation

Green energy in abundance: Adding 456 MW of commercial production from the Upper Tamakoshi hydropower plant to the national grid enables Nepal to generate an energy surplus...

Lees verder
14 Oct 2021