Nieuw gewestelijk park – Materialenkaai Brussel

Brussel, België
Gekoppelde oplossingen

De Materialenkaai in Brussel ligt langs het kanaal Charleroi-Brussel, tussen het Saincteletteplein en het Redersplein, langs de Havenlaan. In het verleden waren daar verschillende industriële activiteiten gevestigd, die tot zware bodemverontreiniging hebben geleid.

Klant Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD)
Locatie Brussel, België
Periode 2014 - 2022

In 2014 heeft Beliris (een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) beslist om deze kade volledig te heraanleggen om er een nieuw gewestelijk park van 28 000 m² aan te leggen.

De plannen voor het park zijn gebaseerd op de standpunten die tijdens een breed raadplegingsproces naar voren zijn gebracht door omwonenden en belanghebbenden uit de buurt. De bouwvergunning is in april 2018 verleend.

Concreet beoogt het project de aanleg van een brede groene promenade langs het kanaal, met nieuwe speel- en recreatiezones (zandbakken, straatmeubilair, fonteinen, enz.), ontspanningszones (grasvelden, banken, tafels, enz.), een skatepark en twee sportvelden. Het nieuwe park zal ook worden uitgerust met speciale verlichting om wandelaars aan te moedigen de verschillende thematische onderdelen van het park te ontdekken. Het is ook de bedoeling om van deze nieuwe ontwikkeling gebruik te maken om de oevers van het kanaal zoveel mogelijk te vergroenen met bomen in alle soorten en maten.

Het nieuwe park, dat veel meer is dan een gewone groene ruimte, heeft tot doel de oevers van het kanaal volledig opnieuw in gebruik te nemen en past perfect in de regionale visie om de leefomgeving en de stedelijke transformatie van deze strategische zone van de hoofdstad te verbeteren. Het is de bedoeling om in het hart van de stad een nieuwe recreatieve en groene ruimte te creëren voor de Brusselaars, een plek om te wandelen, te ontspannen en zich te vermaken aan de waterkant. Het gebied vormt ook een belangrijke verbinding tussen de verschillende Brusselse parken.

De werkzaamheden zijn in de zomer van 2019 begonnen en zullen volgens de planning tot 2022 duren.

De opdracht van Tractebel omvat: projectbeheer, parkontwerp en voorstudies inzake bodemverontreiniging.