Op naar een groene toekomst!

Ontdek hoe onze adaptieve technische oplossingen een antwoord bieden op de sector-overschrijdende uitdagingen om wereldwijd gemeenschappen veerkrachtiger en duurzamer te maken en tegelijkertijd de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.

Klimaatverandering is wereldwijd één van de grootste bedreigingen voor samenleving en milieu. Van grillige weeromstandigheden die de voedselproductie bedreigen, tot stijgende zeespiegels die het risico op overstromingen verhogen: er moeten nú echte acties ondernomen worden voor er geen weg meer terug is.

Overheden over de hele wereld erkennen de urgentie, en daarom versnellen en intensiveren zij hun inspanningen om met economische stimuleringspakketten op de proppen te komen. Deze investeringen zijn erop gericht landen te versterken door initiatieven op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering te bevoorrechten om zo gemeenschappen veerkrachtiger en inclusiever te maken.

Onze klanten helpen actie te ondernemen voor een duurzame en koolstofneutrale toekomst is ingebed in ons historisch bestaan. Onze baanbrekende oplossingen die een combinatie zijn van strategie, ontwerp, engineering en projectmanagement hebben een directe invloed op de veerkracht van en aanpassing aan de klimaatverandering om levens- en bestaansmiddelen te beschermen.

We nodigen je uit om meer te weten te komen over onze wereldwijde bijdragen aan duurzame, aanpasbare en betrouwbare Energie-, Water- en Smart Infrastructures door middel van een verzameling van wereldwijde referenties die zijn opgenomen in ons E-book over transformationele verandering die duurzame engineering mogelijk maakt (alleen beschikbaar in het Engels).