Onze reis naar koolstofneutraliteit

De noodzaak om de catastrofale gevolgen van de klimaatverandering om te keren, wordt met de dag nijpender. Om deze dringende kwestie te helpen aanpakken, heeft Tractebel zich ertoe verbonden haar koolstofvoetafdruk tegen 2022 te neutraliseren. In lijn met ons doel om een koolstofneutrale toekomst te ontwikkelen, zullen wij blijven samenwerken met onze klanten om de energiematrix van de wereld koolstofvrij te maken. Maar ook om onze eigen koolstofuitstoot te verminderen, als bedrijf en als individuen.    


Ons engagement om tegen volgend jaar koolstofneutraliteit te bereiken, is een natuurlijke zet voor een bedrijf als Tractebel. We begrijpen de urgentie van klimaatverandering en zijn vastbesloten om onze klanten en onze mensen te helpen een positieve impact te creëren naar een duurzame wereld, waar mensen, planeet en winst collectief gedijen.

Philippe Van Troeye

Gedelegeerd bestuurder van Tractebel

   Drie wegen naar minder uitstoot 

Tractebel koolstofvrij maken    

Onze koolstofvoetafdruk
We hebben een uitgebreide scan uitgevoerd om onze koolstofemissies te meten, met onze emissies van 2019 als basislijn. Als ingenieursbedrijf met projecten in verschillende delen van de wereld, waren we niet verbaasd te horen dat zakenreizen en woon-werkverkeer driekwart van onze uitstoot vertegenwoordigen. Tractebel's koolstofvoetafdruk is relatief klein, te wijten aan onze industrie. We willen het goede voorbeeld geven, dus ongeacht de grootte van onze voetafdruk, streven we ernaar onze uitstoot zo snel mogelijk te verminderen.

Onze decarbonisatiestrategie in actie
Om onze ambitieuze doelstelling voor volgend jaar te halen, hebben we een koolstofbeheersplan opgesteld dat is gebaseerd op klimaatwetenschap met een reeks acties die zijn ontworpen om de uitstoot aanzienlijk te verminderen.   

Het actieplan bestaat uit zes pijlers:

 • Kantoren op hernieuwbare energie
  Waar mogelijk zullen we 100% van de elektriciteit in onze wereldwijde kantoren betrekken uit hernieuwbare bronnen.    
 • Koolstofarmere zakenreizen
  We zullen niet-essentiële zakenreizen blijven vervangen door digitale communicatie en een koolstofarme mentaliteit aannemen voor essentiële reizen door, waar mogelijk, te kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig, economy te vliegen in plaats van business class, non-stop te verkiezen boven vluchten met tussenlanding, enz.  
 • Koolstofarm woon-werkverkeer
  Wij gaan thuiswerken uitbreiden in alle landen waar wij aanwezig zijn, om zo de uitstoot van het dagelijkse woon-werkverkeer drastisch te verminderen. Daarnaast herzien wij het bestaande mobiliteitsbeleid om onze mensen aan te moedigen te kiezen voor koolstofarme vervoersmiddelen voor het woon-werkverkeer tijdens de kantooruren. 
 • Energie-efficiënte kantoren
  De uitbreiding van thuiswerken zal ook de optimalisering van onze kantoorruimten mogelijk maken, wat tot een lager energieverbruik zal leiden. We zullen ook een grondige analyse maken van onze bestaande installaties om maximale energiebesparingen te garanderen. 
 • Groener bedrijfswagenpark
  We zullen alleen bedrijfswagens kopen of leasen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Ook zullen we maatregelen nemen om te komen tot een wagenpark dat voornamelijk bestaat uit elektrische en plug-in hybride voertuigen.    
 • Koolstofarme digitale inspanningen
  Wij zullen onze digitale CO2-voetafdruk verder verkleinen door na te gaan hoe wij gegevens produceren en opslaan. Ook zullen wij in de hele onderneming het bewustzijn vergroten van de impact van digitale gewoonten op de CO2-uitstoot. 

  Met deze maatregelen willen we onze uitstoot met ten minste 20% verminderen, gemeten vanaf een basislijn van vóór 2019. Daarnaast zullen we de resterende emissies compenseren door de aankoop van gecertificeerde koolstofcompensaties van projecten die bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit, sociale voordelen bevorderen en uiteindelijk de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunen. 

Onze projecten decarboniseren

Wij werken op wereldwijde schaal samen met klanten om ons doel van een koolstofneutrale toekomst te bereiken. Onze experts onderzoeken voortdurend nieuwe manieren om duurzaamheid prioriteit te geven in elk project dat we doen. Onze klanten in staat stellen actie te ondernemen voor een duurzame en koolstofneutrale toekomst is verankerd in ons historisch bestaan. Onze oplossingen, waarin strategie, ontwerp, engineering en projectmanagement worden gecombineerd, hebben een directe impact op het stimuleren van klimaatveranderingsbestendigheid en aanpassingspraktijken om levens en bestaansmiddelen te beschermen.

Van hernieuwbare energie op de Galapagoseilanden tot mobiliteit op waterstof in Frankrijk en klimaatbestendige waterkracht in Brazilië: met onze projecten zetten wij ons in om klimaatverandering tegen te gaan. Wilt u meer weten over hoe onze adaptieve engineeringoplossingen wereldwijde gemeenschappen duurzamer maken? 

Download onze verzameling van wereldwijde referenties "Sustainable Engineering Enabling Transformational Change."     

Onze mensen steunen in hun decarboniseringsreis 

Wij geloven dat onze mensen de kern vormen van ons engagement en dat we ons doel niet kunnen bereiken zonder hun betrokkenheid. We ondersteunen hen in hun eigen decarbonisatie-inspanningen door middel van een verscheidenheid aan nieuwe en bestaande initiatieven.

Ons doel is de volledige betrokkenheid en afstemming van onze teams op ons doel om een koolstofneutrale toekomst te creëren. Niet alleen tijdens de werkuren, maar ook als persoonlijke doelstellingen. Daarom zullen we onze mensen blijven sensibiliseren voor klimaatverandering en hen vooral blijven steunen tijdens hun eigen decarbonisatiereis.

De afgelopen jaren hebben we onze inspanningen opgevoerd om onze mensen te inspireren hun persoonlijke CO2-voetafdruk te verkleinen door middel van communicatiecampagnes, evenementen en training. We zijn nieuwe actieplannen aan het opzetten op zowel lokaal als mondiaal niveau. 

Ik ben er trots op deel uit te maken van een onderneming waarvan de prioriteiten veel verder gaan dan winst. Tractebel is duidelijk toegewijd aan het bevorderen van een veilige en positieve werkomgeving, gendergelijkheid en het verminderen van de CO2-uitstoot wereldwijd. Deze waarden, gecombineerd met een geschiedenis van sterke ethiek, maken van Tractebel de ideale plaats om een positieve impact te creëren.  

Samuel Silva

Senior Elektrotechnisch Ingenieur - Brazilië