Energy Water Nuclear Urban Advisory & Advanced Analytics Research & Innovative Solutions

Urban

Engineering- en consultancydiensten van topniveau voor de volledige levenscyclus van infrastructuurprojecten
Steden
Milieu
Mobiliteit
Gebouwen en complexe structuren
Geo-engineering

Dankzij ruim 100 jaar ervaring in de bouwsector en de water- en transportinfrastructuur leveren we hoogstaande projectmanagement, engineering- en consultancydiensten die een toegevoegde waarde bieden tijdens de volledige levensduur van infrastructuurprojecten, van het masterplan en het conceptuele ontwerp tot de gedetailleerde plannen, het bouwtoezicht en de uitvoering.

Kernfeiten
 • 1000 infrastructuurexperts wereldwijd
 • Ruim 100 jaar ervaring in infrastructuur en milieu
 • € 150 miljoen omzet in infrastructuurwerken
 • Meer dan 600 lopende infrastructuurprojecten in 84 landen

Tractebel is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en van de rol die het moet vervullen in het vinden van duurzame oplossingen in infrastructuur, mobiliteit, energie, water, gebouwen en het omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Daarom leveren we slimme, evenwichtige en op maat uitgewerkte oplossingen aan klanten wereldwijd. Onze engineers beschikken over de meest geavanceerde kennis en een ervaring die in de loop van tientallen jaren wereldwijd werd opgebouwd.

We bieden niet alleen traditionele engineeringoplossingen aan voor eigenaars, maar ook voor aannemers in het kader van BOT-contracten.

Onze expertise

Tractebel creëert een duurzame natuurlijke en gebouwde omgeving waarin onze expertise op het gebied van energie, water, infrastructuur, bouw en mobiliteit wordt geïntegreerd.

portrait_Bram

Bram Vandenboom
Head of Urban

Gerelateerde projecten

Op dit moment leven vier miljard mensen in steden en verstedelijkte gebieden, een aantal dat tegen 2050 vermoedelijk nog met 50% zal toenemen. Een verantwoord beheer en de verdere (her)ontwikkeling van stedelijke gebieden behoren tot de meest dringende en complexe uitdagingen van de 21ste eeuw. Goed beheerde steden bieden niet alleen de meeste kansen op economische ontwikkeling gekoppeld aan duurzame huisvesting, (openbaar) vervoer, groen en waterinfrastructuur, maar leveren ook een betere toegang tot basisdiensten zoals energie, gezondheidszorg en onderwijs voor een grote en groeiende bevolking. Het is doorgaans efficiënter en milieuvriendelijker om dit alles te voorzien voor een dichtbevolkte stad dan om een gelijkwaardige dienstverlening te organiseren voor een meer verspreide landelijke of zelfs voorstedelijke bevolking.

Tractebel biedt oplossingen om kansen te grijpen en uitdagingen aan te pakken.

Onze competenties

 • Strategieën en beleid voor steden en regio’s
 • Groene infrastructuur
 • Stad en water
 • Burgerlijke bouwkunde
 • Openbare ruimte
 • Netwerken
 • Duurzaamheid en milieu
 • Mobiliteitscentra

Steden Gerelateerde projecten

Een duurzame en natuurlijke omgeving creëren om in te werken en te leven: het is een ambitie die door almaar meer mensen wordt gedeeld en waarvoor steeds minder compromissen worden gesloten. Dat principe in de praktijk omzetten is niet altijd even eenvoudig. Verschillende spelers en belanghebbenden houden er dikwijls een andere interpretatie en andere milieudoelstellingen op na. Niet alleen de communicatie, maar vooral de daadwerkelijke samenwerking om milieudoelstellingen te halen wordt daardoor een echte uitdaging.

Tractebel zet theoretische duurzaamheidsconcepten om in een tastbare, projectspecifieke aanpak, inclusief de bijbehorende tools. We houden daarbij rekening met de architecten, ingenieurs, planners, beleidsmakers, ontwikkelaars, investeerders en andere (industriële) stakeholders. Voor ons betekent (ecologische) duurzaamheid dat we uitgebalanceerde en onderbouwde beslissingen nemen nadat we de maatschappelijke behoeften en verwachtingen hebben bestudeerd. Uiteraard kijken we daarbij ook naar de juridische en reglementaire aspecten, evalueren we de eventuele uitputting van grondstoffen en andere negatieve gevolgen, analyseren we de kansen en de kostprijs, en promoten we innovatie en waardecreatie op lange termijn voor alle partners. Wij staan achter de mens, de planeet en de welvaart.

Onze competenties

 • Duurzaamheidsbeleid en -strategieën
 • Milieueffectrapportage (MER) en milderende maatregelen
 • Akoestiek en trillingen
 • Afval beheer
 • Duurzaamheid beheren en bevorderen
 • Doorgedreven milieubeheer
 • Groene infrastructuur

Milieu Gerelateerde projecten

Welvaart en verstedelijking leiden tot almaar hogere eisen voor transport en mobiliteit: mensen en goederen moeten sneller, milieuvriendelijker en veiliger van a naar b worden gebracht. Dat vergt infrastructuur en transportsystemen die niet alleen intelligent en betrouwbaar zijn, maar ook doeltreffend. Tegelijk moeten we ook de (negatieve) ecologische, ruimtelijke en maatschappelijke gevolgen beperken. We willen dat complexe transportbehoeften optimaal worden aangepakt met de meest relevante, concrete oplossingen in de context van toekomstgerichte steden en regio's.

Tractebel levert consultancy-, engineering- en ontwerpdiensten voor alle vormen van transport: weg, spoor, water, lucht, ongeacht of het om infrastructuur of verkeersstromen gaat.

Onze competenties

 • Slimme en duurzame mobiliteit
 • Modelsimulaties en dataverwerking
 • Verkeersmanagement en telematica
 • Wegen en snelwegen
 • Luchthavens
 • Bruggen en tunnels
 • Mobiliteitsplanning en vervoersmanagement
 • Spoorwegen
 • Netwerken
 • Stations
 • Havens

Mobiliteit Gerelateerde projecten

Tractebel is voorstander van een geïntegreerde, multidisciplinaire en energie-efficiënte aanpak tijdens de volledige levensduur van een gebouw of een industriële site. In nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkelen we gebouwen die voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften. Als ingenieursbedrijf zijn we gespecialiseerd in bouwkunde, speciale technieken (MEP), HVAC, sanitair en elektriciteit. We werken nauw samen met onze klanten, architecten, bouwfirma’s en andere ingenieursbedrijven door onder meer BIM (Building Information Modelling) te gebruiken.

Duurzaam bouwen en energie-efficiëntie zijn de voornaamste drijfveren voor onze projecten. Tractebel heeft een uitgebreide kennis uitgebouwd op het gebied van energie-efficiëntie (audits, masterplanning, certificeringen) en efficiënt bouwen (veiligheid en beveiliging, brandveiligheid, akoestiek en trillingen). Om onze competenties nog uit te breiden, verwierven we in 2016 een meerderheidsbelang in RED, een vermaard consultancybedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatieve en energiezuinige MEP-diensten voor datacenters, commerciële gebouwen en de onthaalsector. Het hoofdkantoor van RED bevindt zich in Londen, maar het bedrijf heeft ook internationale hubs in Dubai en Singapore. Daarnaast kan het steunen op een internationaal designcentrum in Manila. Meer informatie over RED vind je op www.red-eng.com.

© Copyright afbeelding - MDW & V+ Architects

Onze competenties

 • Luchthaven- en transportterminals
 • Datacenters, cleanrooms en controlekamers
 • Stadions, sport en ontspanning
 • Industriële gebouwen
 • Commerciële publieke en private gebouwen
 • Residentiële gebouwen
 • Ontwikkeling van (industriële) sites
 • Energie-efficiëntie
 • Ziekenhuizen, zorgcentra, farmacie en laboratoria
 • Efficiënt bouwen

Gebouwen en complexe structuren Gerelateerde projecten

Geo-engineering behoort tot de belangrijkste domeinen van onze engineeringexpertise. De eerste stap in heel wat projecten is een grondig onderzoek van de bodem dat vervolgens wordt gebruikt als basis voor aangepaste en rendabele ontwerpen, planningen of saneringen.

Onze competenties

 • Siteverkenning, grondonderzoek en geotechniek
 • Bodemsanering en het in kaart brengen van bodemverontreiniging
 • Masterplanning en afvalbeheer

Geo-engineering Gerelateerde projecten